Sanacija plazu na lokalni cesti Ruše - Koča na Šumiku

22. 2. 2021 508