Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • poveljnik, Gregor Krofič
  • namestnik poveljnika, Blaž Kreuh
  • članica, odgovorna za področje nevarnosti pred plazovi in rušitvami, Metka Šibila
  • član, odgovoren za področje saniranja in upravljanja s strojno mehanizacijo, Miroslav Strnad
  • član, odgovoren za nudenje prve pomoči, Lovro Bačun
  • član, odgovoren za požarno varnost, Drago Strnad
  • član, odgovoren za RKB - dekontaminacijo, Sašo Prednik