Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Poveljnik, Gregor Krofič
 • Namestnik poveljnik, Blaž Kreuh
 • Članica, odgovorna za področje nevarnosti pred plazovi in rušitvami, Metka Šibila
 • Član, odgovoren za področje saniranja in upravljanja s strojno mehanizacijo, Miroslav Strnad
 • Članica, odgovorna za nudenje prve pomoči, Manja Weinzerl
 • Član, odgovoren za požarno varnost, Boštjan Hadner
 • Član, Sašo Prednik
 • Član, Kasim Sejdinović
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • poveljnik, Gregor Krofič
 • namestnik poveljnika, Blaž Kreuh
 • članica, odgovorna za področje nevarnosti pred plazovi in rušitvami, Metka Šibila
 • član, odgovoren za področje saniranja in upravljanja s strojno mehanizacijo, Miroslav Strnad
 • član, odgovoren za nudenje prve pomoči, Lovro Bačun
 • član, odgovoren za požarno varnost, Drago Strnad
 • član, odgovoren za RKB - dekontaminacijo, Sašo Prednik
Načrt za zaščito in reševanje ob poplavah v Občini Ruše, verzija 4.0
Klikni tukaj za prikaz prilog