MNVP zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za SN kablovod RTP - Karbid - Areh - Trije kralji ter vetrne elektrarne

21. 3. 2024 686