Stališče Ministrstva za naravne vire in prostor glede umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju

21. 11. 2023 50