Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj na podlagi Javnega razpisa 2022

31. 3. 2023 758