JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN ZA GRADNJO SKLADIŠČNO UPRAVNEGA PROSTORA IN ČISTILNE NAPRAVE OB INDUSTRIJSKI CONI NASELJA RUŠE

27. 2. 2023 98