POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST na območju občine Ruše za izvedbo zakonodajnih referendumov

3. 11. 2022 51