Občina Ruše izvajanje storitev Pomoč družini na domu prenaša na Javni zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše

30. 9. 2022 177