Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Ruše za izvedbo volitev predsednika republike v letu 2022

2. 9. 2022 159