Občina Ruše tudi za šolsko leto 2022/2023 subvencionira vozovnice dijakom, študentom, udeležencem izobraževanja odraslih in registriranim športnikom, ki so upravičenci do nakupa IJPP vozovnice in hkrati občani občine Ruše

29. 8. 2022 494