Pridobljenih skoraj 1,5 mio evrov nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo občinskih objektov – sporočilo za javnost

27. 5. 2022 373