Obvestilo o izvedbi del v petek, 13. 5. 2022 - asfaltiranje odseka občinske ceste na Šlosbergu

11. 5. 2022 300