Od 24. 3. 2022 izvajanje vzdrževalnih del na lokalni cesti Ruše-Glažuta-Mariborska koča

22. 3. 2022 311