Javno naznanilo o razpravi predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše

12. 11. 2021 152