JAVNO NAZNANILO o javni razpravi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Občini Ruše

29. 10. 2021 28