SPREJETA JE RESOLUCIJA O DOLGOROČNI PODNEBNI STRATEGIJI DO LETA 2050 (ReDPSS)

12. 8. 2021 200