Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah - Obvestilo Skupne občinske uprave Maribor

20. 5. 2021 78