Sanacija plazu na cesti Ruše - Mariborska koča

3. 3. 2021 108