Obvestilo o delovanju Centralnega laboratorija Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in laboratorija v Rušah, v mesecu januarju 2021

26. 1. 2021 1587