Vloga za pridobitev soglasja k spreminjanju meje parcele

Vrsta stroška postopka

Znesek TRR Referenca / sklic
4,50 € SI56 0130 8508 0309 163 SI11 76082-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku