Obvestilo o izvedbi javne obravnave OPPN za del enote urejanja prostora (EUP)Ru04 v naselju Smolnik (ID. št. PIA:1406)

12. 11. 2020 80