OBČINA NE BO NADALJEVALA SODNIH POSTOPKOV PREJŠNJEGA VODSTVA IN S TEM TROŠILA JAVNA SREDSTVA ZA ODVETNIŠKE STORITVE

15. 2. 2019 16