Poziv javnosti k javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše

12. 9. 2018 51