Poročilo o sodelovanju javnosti - Odlok o pokopališkem redu v Občini Ruše

12. 9. 2018 3