Obvestilo o spremembi prometnega režima na javni cesti JP 860661 - Stara Falska cesta

11. 8. 2017 2