Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - vgradnja črpalke za odjem vode iz Drave (severno od stadiona)

5. 1. 2017 2