Obvestilo o nadaljevanju del - Košeninova, Dolinškova in Ul. Pohorskega bataljona

3. 4. 2020 37