VOŽNJA Z MOTORNIMI VOZILI V NARAVNEM OKOLJU JE V SKLADU Z ZAKONOM O OHRANJANJU NARAVE PREPOVEDANA

24. 4. 2020 19