Občina Ruše

Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Urška Repolusk
SI81314485
5883571000
SI56 0130 8010 0008 966
BSLJSI2X
SI56 0130 8508 0309 163
SI11 76082-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 669 06 40
02 669 06 54
obcina@ruse.si
Povezava
Povezava
Povezava

Predstavitev

1998
61
7
7063
SURS (1.7.2021)
Povezava