Otrokom prijazna mesta


Ruše zdravo mestoStarosti prijazno mesto

Dobrodošli v Rušah!


SREČNO IN USPEŠNO V 2016!

Želimo vam vse dobro v prihajajočem letu!
    Življenje v RušahObčina

Aktualno

 
 
 

OBVESTILO ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

Občina Ruše poziva zainteresirano javnost, da poda morebitne dopolnitve k predlogu proračuna za leto 2016.
Več >
 

JAVNA DRAŽBA PREMIČNIN OBČINE RUŠE

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o prodaji premičnin z:
JAVNO DRAŽBO
Občina Ruše bo javno dražbo izvedla na sedežu Trg vstaje 11, 2342 Ruše, dne 18. februarja 2016 ob 10.00 uri.
Ogled stvari je možen na dan javne dražbe med 9.00 in 10.00 uro na prostoru, kjer bo potekala javna dražba.
Več >
 

VELIKA POVORKA IN RAJANJE ZA PUSTA HRUSTA

Center za mlade Ruše in Občina Ruše vabita
Več >
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - RAČUNOVODSKE STORITVE

Center za mlade Ruše vabi k oddaji ponudbe
Več >
 

OBVESTILO IZVAJALCEM PREVOZNIH STORITEV

Režijski obrat Občine Ruše obvešča izvajalce prevoznih storitev
Več >
 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bo podjetju Elektro Maribor podelili služnostno pravico izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega in srednjenapestostnega kablovoda ter kabelske kanalizacije z uvlečenjem optičnega kabla in vsakokratnega neoviranega dostopa za izgradnjo in vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar ter odstranitev morebitnih naravnih ovir pri izgradnji in vzdrževanju zgrajenega nizkonapetostnega in srednjenapetostnega kablovoda, kabelske kanalizacije z uvlečenim optičnim kablom ter pripadajoče infrastrukture, v skladu s projektom: NN in SN kablovod 20 kV: kabliranje dela DV 20 kV (d-010) Gerečja vas – Lovrenc (od op. št. 17 do op. št. 34) in kabliranje DV 20 kV (d-392) Fala Grad, za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta, vse na parc.št. 437/9, k.o. 666 – Činžat (ID 6041904), v dolžini 196 m, s služnostnim koridorjem 392 m² in parc.št. 437/10, k.o. 666 – Činžat (ID 6041905), v dolžini 8 m, s služnostnim koridorjem 16 m².
Več >
 

SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPPN OSREDNJE RUŠE

Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razg OPPN osrednje Ruše
Več >
 

POVABILO NA INFORMATIVNO MEDNARODNO KONFERENCO

Skupnost občin Slovenije bomo v sodelovanju s projektnimi partnerji v projektu CAPE-AB - Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji v sklopu programa Evropa za državljane organizirali informativno mednarodno konferenco Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij v evropski skupnosti, ki bo potekala v sredo, 10.2.2016, s pričetkom ob 10.00 uri v Hotelu City Maribor, Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor (dvorana City C).
Več >
 

ZA STANOVALCE BLOKOV - ZAVAROVANJE FUNKCIONALNIH POVRŠIN

Po škodi, ki je prejšnji ponedeljek nastala zaradi vetra, smo ugotovili, da v blokih lastniki nimajo zavarovanih funkcionalnih površin, ki sodijo k stanovanjem.
Več >
Občina Ruše
Trg vstaje 11
2342 Ruše
tel: 00386 2 669 06 40
fax: 00386 2 669 06 54
e-pošta: urad.zupana@ruse.si
TRR: 01308-0100008966
DŠ: SI81314485
MŠ: 5883571  
 
  
Koristne povezave
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.
Zavrni piškotke