Otrokom prijazna mesta


Ruše zdravo mestoStarosti prijazno mesto

Dobrodošli v Rušah!

     Življenje v RušahObčina

Aktualno

 
 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen s neposredno najemno pogodbo oddati v najem - del parc.št. 1/3, v izmeri ca. 45 m2 (3 x po ca. 15 m2), k.o. Ruta.

Predmetni del parcele je namenjen ureditvi nadstrešnic.

Vse informacije v zvezi nameravano oddajo parcel, lahko prejmete na tel.št. 02 669 0644.
Več >
 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bo podjetju Elektro Maribor, na nepremičnini s parc. št. 572/3, k.o. 667 Ruta in nepremičnini s parc.št. 385/9, k.o. 666 Činžat, podelila:

- služnostno pravico gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora podzemnega EE kablovoda in izvedbe, gradnje, rekonstrukcije ter dostopa do omrežja ali naprav za potrebe vzdrževanja, upravljanja, obratovanja, nadzora, odstranjevanja morebitnih ovir pri vzdrževanju, upravljanju, obratovanju in nadzoru omrežja ali naprav, in sicer v 1,5 - metrskem pasu levo in 1,5 – metrskem pasu desno od osi elektro-energetskega kablovoda (skupaj na 3 metre širokem pasu služečega zemljišča).
Več >
 

JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2016

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.
Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo.
Več >
 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o podaljšanju neposrednih pogodb, z naslednjo vsebino:
……………………………………………….
»Občina Ruše ima namen podaljšati pogodbe o uporabi prostorov, ki jim poteče pogodbeno razmerje s 30.6.2016, in sicer:
- poslovni prostor (št. 3, 4, 6, 7 8), lociran v Domu krajanov Smolnik,
- poslovni prostor (št. 2, 3, 4, 5, 6), lociran v objektu Centra interesnih dejavnosti Ruše.«
Več >
 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 2016

Eko sklad tudi letos spodbuja energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije – nepovratne finančne spodbude 2016
Več >
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RUŠE ZA LETO 2016

Z Letnim programom športa se določajo programi športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Ruše v letu 2016.
Več >
 

TUDI V RUŠAH BOMO IMELI PERMAKULTURNI VRT

Občina Ruše dobro sodeluje s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora. Iz tega sodelovanja se je rodila ideja o izgradnji permakulturnega vrta v bližini osnovne šole. Tudi šola je idejo pozdravila in naš vrt že nastaja s sodelovanjem delavcev režijskega obrata, učiteljev in učencev osnovne šole ter strokovnjakov iz fakultete.
Več >
 

NOVOST PRI SUBVENCIONIRANJU PREHRANE DOJENČKOV IN OTROK

Kako do subvencionirane prehrane za dojenčke in otroke
Več >
 

NOVOST PRI UVELJAVLJANJU DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA

Novost pri uveljavljanju denarne pomoči ob rojstvu otroka
Več >
 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM

Javni razpis - ugodna posojila občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture
Več >
Občina Ruše
Trg vstaje 11
2342 Ruše
tel: 00386 2 669 06 40
fax: 00386 2 669 06 54
e-pošta: urad.zupana@ruse.si
TRR: 01308-0100008966
DŠ: SI81314485
MŠ: 5883571  
 
  
Koristne povezave
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.
Zavrni piškotke